Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 Estudi Jurídic Econòmic li ofereix un llistat d'enllaços relacionats amb el nostre àmbit de treball i que poden ser-li útils.

El nostre Estudi Jurídic Econòmic li ofereix els següents serveis:

Generalitat de Catalunya . www.gencat.net
Agència Tributària. www.aeat.es
Ministeri de Treball i Assumptes Socials. www.mtas.es
Tresoreria General de la Seguretat Social. www.seg-social.es
INEM www.inem.es
Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal d'Hisenda www.bcn.es/hisenda
Registre Mercantil Central www.rmc.es
Institut d'estadística de Catalunya www.idescat.es
Institut Nacional d'Estadística www.ine.es
Autoempresa www.gencat.net/treball/autoempresa
DOGC www.gencat.net/diari/
BOE www.boe.es
La Empresa Familiar www.laempresafamiliar.com
Col.legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya www.registradores.org
Col.legi d'Economistes de Catalunya www.coleconomistes.com
Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida www.coleadministradors.com
Il.lustre Col.legi de Graduats Socials de Barcelona www.graduados-sociales.com
Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona www.icab.es
Il.lustre Col.legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials www.empresistes.org

Estudi Jurídic Econòmic no es fa responsable d'un funcionament erroni de les pàgines que aquí apareixen linkades, derivant-ne les responsabilitats als propietaris de les mateixes

 

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA