Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 La comptabilitat i la planificació financera, el control pressupostari, els projectes d'inversió i els estudis de viabilitat són alguns dels serveis que Estudi Jurídic Econòmic ofereix en el camp de la consultoria d'organització i gestió.

COMPTABILITAT I PLANIFICACIÓ FINANCERA

Una bona comptabilitat ajuda a conèixer la situació financera i econòmica d'una companyia. Tot negoci hauria de disposar d'una informació comptable clara i precisa a fi de facilitar la presa de qualsevol decisió.

Si ens confia la comptabilitat de la seva empresa i aprofita la nostra experiència com a planificadors financers descobrirà que tenir els comptes clars pot rendibilitzar el seu negoci.

Seguiment de la comptabilitat portada per la pròpia empresa i suport - presencial o a distància - al comptable responsable.

Confecció de la seva comptabilitat en el nostre despatx per especialistes comptables altament qualificats.

Anàlisi de possibles incidències financeres.

Estudi de possibles desviacions pressupostàries.
Estudi de marges comercials i d'explotació.
Estudi de l'evolució de les diferents masses patrimonials.


Tancament comptable de l'exercici.

Anàlisi de l'evolució de les existències.
Estudi del mètode més convenient de dotació de les amortitzacions i càlcul d'aquestes.
Càlcul de la despesa per Impost sobre Societats, comptabilització dels crèdits fiscals i impostos diferits.

Anàlisi de les partides que configuren el Compte de Resultats.CONTROL PRESSUPOSTARI

 

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA