Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 

 

Estudi Jurídic Econòmic ofereix tots els serveis d'assessoria fiscal que una empresa o un particular puguin necessitar.

- Planificació fiscal
- Tributació de societats
- Problemàtica fiscal en l'empresa familiar
- Tributació de persones físiques
- Tributació d'herències
- Assistència a inspeccions
- Recursos

 

PLANIFICACIÓ FISCAL

Els nostres experts econòmics i advocats li ofereixen assessorament davant qualsevol dubte o problema fiscal que se li presenti. Els nostres professionals elaboraran per a vostè i la seva empresa la planificació fiscal que més li convingui, a partir d'una acurada anàlisi de la seva situació, ens comprometem a aconseguir una optimització de tots els avantatges fiscals de que pugui gaudir.


TRIBUTACIONS

A Estudi Jurídic Econòmic li oferim els nostres serveis de càlcul, confecció i gestió de la totalitat de les obligacions fiscals davant l'Agència Tributària, des del més petit empresari individual autònom fins a les grans empreses.

A més, estem especialitzats en tributació d'herències i tributació de tot tipus de negocis jurídics - transmissions patrimonials, operacions societàries, actes jurídics documentats - davant el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

A Estudi Jurídic Econòmic coneixem molt bé l'estructura de l'empresa familiar i tot allò que l'afecta en l'àmbit fiscal.

ASSITÈNCIA A INSPECCIONS

Estarem al seu costat en qualsevol inspecció fiscal a que el sotmetin. Els seus interessos són els nostres. Li aclarirem els dubtes i li prestarem tota l'ajuda que pugui necessitar per solventar d'una manera ràpida i eficaç aquests procediments


RECURSOS

Defenesem els seus interessos, recorrem fins a la última instància.

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA