Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 La comptabilitat i la planificació financera, el control pressupostari, els projectes d'inversió i els estudis de viabilitat són alguns dels serveis que Estudi Jurídic i Laboral ofereix en el camp de la consultoria d'organització i gestió.

PROJECTES D'INVERSIÓ

A Estudi Jurídic Econòmic transformarem les seves idees de negoci en projectes d'inversió rentables. Si ens confia el seu projecte trobarem les estratègies més adequades per convertir la seva idea en un negoci estable i competitiu.


ESTUDIS DE VIABILITAT

Si vol fundar una empresa o tirar endavant un nou projecte, a Estudi Jurídic Econòmic estudiarem la seva proposta i n'elaborem un estudi de viabilitat. Quan conegui el mercat on vol entrar i la competència podrà elegir la millor estratègia. Amb la informació que li proporcionarem podrà explotar els punts forts del seu projecte i conèixer les mancances a fi d'extreure'n la màxima rendibilitat.


SERVEI AUTOEMPRESA

Serarols & Associats, sl som entitat acreditada del Servei Autoempresa del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Els nostres experts us assessoraran gratuïtament sobre:

Informació i orientació sobre tot allò que cal saber per crear una empresa.
Assessorament sobre els tràmits que s'han de realitzar i els ajuts existents per a la creació d'empreses, com tambè les condicions per accedir-hi.
Assessorament en l'elaboració del Pla d'Empresa en tots els seus aspectes. Un cop finalitzat, si l'entitat valora que el projecte és viable, signarà un certificat acreditatiu que, presentat a una entitat financera, pot permetre l'accés a un finançament en condicions avantajoses.
Facilitats per l'accés a crèdits i préstecs de les entitats financeres que han signat un conveni amb el Departament de Treball i Indústria, per oferir condicions especials als projectes d'autoempreses que siguin viables i estiguin avalats per les entitats col·laboradores amb el certificat corresponent.
Formació empresarial quan sigui necessari, a través dels cursos que subvenciona el Departament de Treball i Indústria.
Altres possibilitats per establir una empresa, com ara la compra d'una empresa ja en funcionament després de compartir amb l'actual propietari un període de rodatge, o la signatura d'un contracte de franquícia amb una empresa de solvència reconeguda.
Informació per facilitar contactes internacionals en aspectes que puguin ser d'interès per a l'emprenedor.


PROTECCIÓ DE DADES

Segons la Llei de Protecció de Dades, totes les persones físiques o jurídiques estan obligades a legalitzar i protegir els seus fitxers que continguin dades de caràcter personal i segons el grau de confidencialitat hauran d'aplicar els nivells de protecció bàsic, mig o alt.

Entre els serveis que li oferim pot trobar l'assessorament necessari en:

La legalització de fitxers amb dades de caràcter personal.
Elaboració del document de seguretat dels fitxers amb dades de caràcter personal.
Auditories informàtiques de fitxers amb dades de caràcter personal.

 

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA