Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 Estudi Jurídic Econòmic posa a l'abast dels seus clients els nostres coneixements en Dret Civil, mercantil, de societats, adminstratiu, immobiliari, urbanístic, concursal, penal econòmic i ambiental.

DRET CIVIL

Estudi Jurídic Econòmic li ofereix assessorament jurídic en qualsevol de les branques del Dret Civil:

Dret de la persona
Dret d'obligacions i contractes
Dret real
Dret de família
Dret de successions


DRET MERCANTIL I DE SOCIETATS

Estudi Jurídic Econòmic assessora en tots els aspectes jurídics que poden afectar persones o empreses relacionats amb el comerç i les transaccions comercials. Així l'assessorem en la constitució, augment i reducció de capital, reorganització, fusió, escissió, ampliació i dissolució de:

Societats anònimes
Societats limitades
Societats col·lectives
Societats comandatàries per accions
Societats comandatàries simples
Societats Anònimes Laborals
Societats Limitades Laborals
Cooperatives
Associacions sense ànim de lucre.
Comunitats de béns.
Comptes en Participació.


En aquest terreny també tramitem expedients laborals, reclamacions i recursos, li oferim representació a magistratura, assistim a juntes de societats, elaborem informes jurídics relacionats amb l'empresa, etc.


DRET IMMOBILIARI I URBANÍSTIC

Si pensa comprar, vendre o llogar un immoble li recomanem que abans de formalitzar qualsevol operació ens consulti. Els nostres coneixements del dret immobiliari ens permeten aclarir qualsevol dubte jurídic, urbanístic, fiscal o financer que li pugui sorgir.

Som professionals especialitzats preparats per informar-lo sobre aspectes com la titularitat de l'immoble, el registre urbanístic, la documentació necessària per cada transacció, les despeses que suposa i els impostos. Oferim també assessorament a empreses que executen obres públiques i en l'elaboració de contractes de construcció i arrendaments.

Vingui a Estudi Jurídic Econòmic, l'aconsellarem i guiarem legalment el seu projecte.


DRET CONCURSAL

Li oferim el nostre coneixement del dret concursal per a trobar solucions a crisis empresarials. Coneixem la tramitació procidimental, els efectes sobre creditors, sobre deutors, el repartiment actiu i totes les accions jurídiques relacionades amb la fallida.


DRET PENAL ECONÒMIC

Estudi Jurídic Econòmic és expert en dret penal econòmic. Si s'enfronta a qualsevol problema jurídic de caire econòmic, els nostres economistes i advocats estudiaran el cas i trobaran per a vostè i el seu negoci la millor solució.

Estem especialitzats en processos de delictes fiscal, societaris i comptables.


DRET ADMINISTRATIU

Coneixem al detall els mitjans, béns i actuacions de l'Admnistració Pública en els diversos àmbits. Això ens permet assessorar-lo en qualsevol aspecte relacionat amb l'Administració.


DRET AMBIENTAL

 

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA