Fiscal | Jurídic | Laboral | Comptable | Financer | Empresa familiar | Immobiliari | Consultoria | Auditoria | Links
 També pot comptar amb Estudi Jurídic Econòmic com a auditors.

El nostre Estudi Jurídic Econòmic li ofereix els següents serveis:

Auditoria financera
Auditoria de gestió
Auditoria sector públic

Revisem l'estat financer de la seva empresa i comprovem si els comptes anuals corresponen a la situació financera i als resultats de l'empresa.


L'Estudi Jurídic Econòmic presta aquest servei en associació amb la companyia:

CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL
ROAC SO-864
08008-Barcelona

 

 
Instal·lacions

 

  web creat per argus.net TECNOLOGIA CREATIVA